Efficient Energy Technology s.r.o.

  

Efficient Energy Technology

Společnost Efficient Energy Technology byla založena v roce 1992. Naše společnost se zabývá výrobou výměníků tepla a tlakových nádob z oceli a ušlechtilé oceli. Výroba probíhá v nové, moderně vybavené výrobní hale. V našem výrobním odvětví klademe velký důraz na to, aby byla výroba řízena v souladu se všemi příslušnými platnými mezinárodními normami pro svařování a jakostními normami.

Naše produkty dodáváme mezinárodní klientele. V rámci spolupráce působíme nejaktivněji na trzích v Rakousku, Německu a Švýcarsku.  Máme mnoho zkušeností s realizací velkých projektů s pozitivními výsledky u mezinárodních společností. Naše zkušenosti sahají až k výstavbě součástí elektráren a pro farmaceutický průmysl.

Sídlo společnosti se nachází v Senici na Hané v Olomouckém kraji . Máme k dispozici profesionálně vybavenou výrobní halu a kanceláře zajišťující administrativní zázemí. Investujeme do kvalifikovaných pracovníků a do rozvoje a zlepšování našich technologií. Osobní poradenství, profesionální přístup a přizpůsobení našich služeb přáním zákazníků považujeme za důležitou součást každodenní spolupráce se všemi našimi obchodními partnery.